PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Politechnika na pocztówkach

Politechnika na pocztówkach
Dariusz Świsulski „Politechnika Gdańska na dawnych pocztówkach”
 
Fot. Wydawca

„Zespół Politechniki Gdańskiej jest jednym z najpiękniejszych kampusów uniwersyteckich Europy i najważniejszym zabytkiem gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz” – pisze w słowie wstępnym Jakub Szczepański. „Nie dziwi zatem, że budynki Politechniki  były uwieczniane na licznych kartach pocztowych”.

Zebrane w tym niedużym albumie karty „wykonywane były różnymi technikami, mamy wśród nich barwne litografie, światłokopie i fotografie. Pocztówki przedstawiające Politechnikę wydawały liczne gdańskie firmy, takie jak: Clara Bernthal, bracia Freymann, A. W. Kafemann, L. Lankhoff, O. K. A., Orweda, Otto Sablewsky, W. S., Carl Lange z Oliwy i G. Kelting z Wrzeszcza. Pocztówki z widokami uczelni wydały także domy towarowe Nathana Sternfelda i Waltera Edelsteina”.

„Kilkadziesiąt pocztówek przedstawionych w publikacji – pisze jeszcze Jakub Szczepański – prezentuje w niektórych przypadkach powtarzające się ujęcia. Istniała zatem potrzeba uzupełnienia ich o opisy dotyczące różnych zagadnień, aby czytelnik nie poczuł się znużony. Autor [Dariusz Świsulski] przygotował odpowiednie teksty, wiążące się z zawartością ilustracji. Opisy te zostały przygotowane ze znajomością rzeczy. Opierają się na wiedzy Autora i na wcześniejszych publikacjach traktujących o historii Politechniki Gdańskiej”. Teksty publikowane są równolegle w języku polskim i angielskim.

***

Dariusz Świsulski „Politechnika Gdańska na dawnych pocztówkach”, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2020.

Spis treści: Słowo wstępne; Przygotowania i budowa politechniki w Gdańsku; Teren uczelni w 1904 roku; Gmach Główny; Wejście główne; Portrety czterech inżynierów; Dekoracja szczytów środkowej części fasady Gmachu Głównego; Wieża zegarowa z figurą Alegorii Nauki; Budynek Instytutu Chemicznego; Budynek Instytutu Elektrotechnicznego; Hala maszyn Instytutu Elektrotechnicznego; Budynek Laboratorium Maszynowego; Budynki uczelni i ich wnętrza; Dom mieszkalny głównego mechanika i palacza; Chłodnia kominowa; Brama główna i ogrodzenie; Portiernia i domek ogrodnika; Rozbudowa kampusu po 1904 roku; Audytorium Maximum; Rozbudowa uczelni poza terenem kampusu; Wielka Aleja; Gossler Allee (ul. Narutowicza); Domy profesorskie; Osiedle Fundacji Abegga; Park Akademicki (dawne cmentarze); Park Jaśkowej Doliny; Działalność uczelni w okresie pruskim (1904-1920); Uczelnia w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939); Wydział Nauk Ogólnych; Wydział Budownictwa; Wydział Budowy Maszyn, Elektrotechniki oraz Techniki Okrętowej i Lotniczej; Biblioteka; Naukowcy w Technische Hochschule Danzig; Polacy na politechnice w Gdańsku do 1939 roku; Polski Dom Akademicki w Gdańsku; Korporacje studenckie; Polskie studenckie organizacje sportowe; Wspomnienia studenta Edmunda Romera; Gazownia w Gdańsku; Poczta w Wolnym Mieście Gdańsku; Kongres Esperanto w Gdańsku; Politechnika w literaturze Tomasza Manna i Pawła Huelle; Uczelnia w czasie II wojny światowej; Zniszczenia uczelni w 1945 roku; Przekształcenie uczelni na polską Politechnikę Gdańską; Rozbudowa uczelni w latach powojennych.