PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Między Gdańskiem i Bremą

Między Gdańskiem i Bremą
Dominik Pick „Europejska droga”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
Fot. Wydawca

„Trafiająca do Państwa rąk książka – pisze w przedmowie Dominik Pick – analizuje ponad czterdzieści lat współpracy między Gdańskiem i Bremą. Od pierwszych rozmów politycznych na początku lat siedemdziesiątych aż do obchodów jubileuszu czterdziestolecia partnerstwa miast w 2016 roku. Jej celem było wskazanie, w jaki sposób możliwe było przejście od stosunków oficjalnych, w początkowym okresie współpracy, do licznych niezależnych od władz miejskich kontaktów między obywatelami obu miast. Zasadniczą rolę w pracy odgrywa opis i analiza inicjatyw na rzecz porozumienia i pojednania, wychodzących niekiedy daleko poza kontekst współpracy miast. Choć od samego początku władze Gdańska i Bremy deklarowały, że współpraca ma mieć przede wszystkim praktyczny charakter kooperacji gospodarczej oraz konkretnej wymiany specjalistów, obszary te nigdy nie zdominowały współpracy miast. Na pierwszy plan wysunęły się natomiast aspekty moralne”.

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, w tekście wstępnym do tej publikacji zauważa, że „politycy bremeńscy, którzy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych postawili na współpracę z Gdańskiem, byli europejską awangardą, budowali nowe szlaki w podzielonej systemowo Europie. Mimo dużych politycznych ograniczeń ze strony władzy komunistycznej współpraca Gdańska i Bremy stała się wręcz zapowiedzią głębokich przemian w Europie. Partnerstwo miast stworzyło jedną z pierwszych przestrzeni międzynarodowych dla spotkań Polaków i Niemców”.

***

Dominik Pick „Europejska droga. Partnerstwo Gdańska i Bremy”, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2021.

Spis treści: Dyplomacja miast. Cztery dekady partnerstwa Gdańska i Bremy (Basil Kerski); Przedmowa; Część I – Brema i Gdańsk na drodze do partnerstwa miast: 1. Negocjacje nad umową ramową, 2. W duchu pojednania. Hans Koschnik i Gdańsk, 3. Konflikt o Instytut Badań Europy Wschodniej, 4. Solidarność w Gdańsku i w Bremie, 5. Pomoc humanitarna dla Gdańska, 6. Władze polskie wobec współpracy miast; Część II – Kontakty miast na co dzień: 1. Edukacja, młodzież i sport, 2. Ochrona zdrowia, 3. Kultura i sztuka, 4. Współpraca uniwersytecka i naukowa, 5. Towarzystwo Niemiecko-Polskie i Towarzystwo Polska-Niemcy; Część III – Współpraca miast na drodze do normalności: 1. Wspólne cele – transformacja ekonomiczna, polityczna i społeczna Gdańska po upadku komunizmu, 2. AWO Bremen i pomoc humanitarna dla Gdańska, 3. Jubileusze – rytuał partnerstwa, 4. Historia a współpraca miast, 5. W poszukiwaniu nowych form współpracy; Znaczenie partnerstwa miast.