PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Korespondencje z Wolnego Miasta, część druga

Korespondencje z Wolnego Miasta, część druga
Adam Czartkowski „Gdańsk przed burzą 1935-1939”
 
Fot. Wydawca

Adam Czartkowski (1881-1958) był pedagogiem i literatem, nauczycielem i wicedyrektorem w Gimnazjum Macierzy Szkolnej, w latach 1928-1939 był też aktywnym działaczem Polonii Gdańskiej. Jako sekretarz i wiceprezes działał w Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Pisanie korespondencji do „Kuriera Warszawskiego” były rodzajem niejawnej działalności politycznej, swoje teksty podpisywał kilkunastoma pseudonimami.

W swoich korespondencjach – czytamy w nocie na okładce tego tomu – „ze szczególną wnikliwością i zmysłem obserwacyjnym opisywał rosnące wpływy nazistów na terenie Gdańska, ich politykę wobec Polaków i Żydów oraz dramatyczne konflikty między społecznością polską i niemiecką, prowadzące nieuchronnie do wybuchu drugiej wojny światowej. Biegle władający kilkoma językami, a zwłaszcza niemieckim, obdarzony wielkim urokiem osobistym i łatwością nawiązywania kontaktów, Adam Czartkowski znał wiele osobistości niemieckich i gdańskich, dzięki czemu często docierał do cennych i poufnych informacji. Przez cały ten okres był poszukiwany przez Gestapo, które wyznaczyło wysoką cenę za jego głowę”.

***

Adam Czartkowski „Gdańsk przed burzą. Korespondencje dla »Kuriera Warszawskiego« część 2: 1935-1939”, Fundacja terytoria Książki, Gdańsk 2019.

Spis treści: Rok 1935; Rok 1936; Rok 1937; Rok 1938; Rok 1939.