PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jakie modele wisiały w Dworze Artusa

Jakie modele wisiały w Dworze Artusa
Jerzy Litwin „Modele okrętów z Dworu Artusa w Gdańsku”
 
Fot. Wydawca

„Wyposażenie Dworu Artusa w postaci kolekcji podwieszonych modeli okrętów nadało temu wnętrzu specyficzny, morski charakter. Modele żaglowców z Dworu Artusa pochodzące z okresu od XVI do połowy XIX wieku, tworzą najcenniejszą tego typu kolekcję w Polsce i jedną z najciekawszych w Europie, dając świadectwo wielorakich związków Gdańska z morzem” – zauważa w przedmowie do tej pracy Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. Pisze także: „Obecnie do rąk Czytelników oddajemy monografię, w której podjęta została nowa, pasjonująca próba odtworzenia dziejów modeli z Dworu Artusa, będąca efektem wieloletnich dociekań autora”.

Sam autor, a więc Jerzy Litwin, dodaje we wstępie: „Kolejna próba odtworzenia dziejów modeli z Dworu Artusa – jaką podjąłem, przygotowując do druku niniejszą publikację – z powodu trudnych do wypełnienia luk w dziejach poszczególnych zabytków wciąż jeszcze nie wyczerpuje w całości tematu. Jest jednak w porównaniu do poprzedniej wersji opracowaniem znacznie obszerniejszym, ma też inną formę edytorską”.

***

Jerzy Litwin „Modele okrętów z Dworu Artusa w Gdańsku”, Muzeum Gdańska, Gdańsk.

Spis treści: Przedmowa; Wstęp; Rozdział I: Dzieje modeli z Dworu Artusa w Gdańsku; Rozdział II: Model feluki śródziemnomorskiej; Rozdział III: Model dwupokładowca „St. Jacob”; Rozdział IV: Model dwupokładowca „Mars”; Rozdział V: Model okrętu „Den Heldenmodige”; Rozdział VI: Model brygu „Nordstar”; Rozdział VII: Model fregaty; Rozdział VIII: Modele z Sieni Gdańskiej; Rozdział IX: Model „Okręt Kościoła”; Zakończenie; Literatura; Spis ilustracji.