PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Historycy piszą o historykach

Historycy piszą o historykach
„Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego”
 
Fot. Wydawca

Wydanie „Słownika biograficznego historyków Uniwersytetu Gdańskiego” łączyć wypada z obchodzonym w 2020 roku pięćdziesięcioleciem uniwersytetu, choć znalazły się w nim także biogramy historyków pracujących na WSP.

Ostatecznie w słowniku przybliżone zostały sylwetki 35 naukowców. „Biogramy uwzględniają podstawowe informacje typu biograficznego, w tym dotyczące rodziny, przedstawiają przebieg pracy zawodowej oraz zawierają omówienie dorobku naukowego uczonych. W kwestii sposobu prezentacji treści autorzy posiadali dużą swobodę, co w konsekwencji zaowocowało różnorodnym ujęciem redakcyjnym i literackim. Wydaje się, że stanowi to walor słownika jako całości, ponieważ indywidualność ujęcia w poszczególnych szkicach wzbogaca je i czyni mniej formalnymi, oddaje też indywidualność uczonych i autorów o nich piszących. Niewątpliwie na mniej lub bardziej syntetyczny charakter biogramów miał wpływ w niektórych wypadkach pozyskany materiał źródłowy”.

„Biogramy dotyczą jedynie osób zmarłych, posiadających co najmniej stopień doktora, które pracowały na uczelni na podstawie umowy o pracę przynajmniej trzy lata. Wyjątkiem jest Franciszek Trnka, który pracował w WSP od 1952 r. do 1971 r. i nie posiadał stopnia naukowego”, ale pełnił na uczelni istotne funkcje kierownicze.

***

„Słownik biograficzny historyków Uniwersytetu Gdańskiego”, pod redakcją Eugeniusza Koki i Zbigniewa Opackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

Spis treści: Wstęp, Wykaz skrótów; Jacek Banach (1949-2005) [Tomasz Rembalski]; Jan Baszanowski (1943-1989) [Sławomir Kościelak]; Czesław Biernat (1925-2015) [Marek Stażewski]; Zbigniew Binerowski (1927-1985) [Rafał Kubicki]; Edmund Cieślak (1922-2007) [Edmund Kizik]; Jerzy Danielewicz (1921-1997) [Anna Łysiak-Łątkowska]; Dariusz Aleksander Dekański (1961-2018) [Wiesław Długokęcki]; Bogusław Drewniak (1927-2017) [Andrzej Gąsiorowski]; Adam Dygdała (1908-1969) [Iwona Janicka]; Stanisław Gierszewski (1929-1993) [Gabriela Majewska]; Jerzy Romuald Godlewski (1926-1989) [Tadeusz Stegner]; Stanisław Hoszowski (1904-1987) [Sławomir Kościelak]; Konstanty Kalinowski (1935-2002) [Andrzej Woziński]; Genowefa Kurpis-Mikos (1930-1999) [Franciszek Nowiński]; Witold Łukaszewicz (1911-1975) [Krzysztof Lewalski]; Stanisław Mielczarski (1930-1995) [Anna Paner]; Ryszard Mienicki (1886-1956) [Zbigniew Opacki]; Stanisław Mikos (1927-2006) [Grzegorz Berendt]; Marian Mroczko (1938-2017) [Magdalena Nowak]; Stanisław Mrozek (1929-2009) [Jan Iluk]; Benjamin Irving Nadel (1918-2014) [Jan Iluk]; Jolanta Niemunis (1926-2004) [Piotr Perkowski]; Wacław Odyniec (1922-1999) [Tomasz Maćkowski]; Marian Pelczar (1905-1983) [Marek Stażewski]; Jan Powierski (1940-1999) [Beata Możejko]; Paweł Puciata (1905-1980) [Iwona Sakowicz-Tebinka]; Irena Rembowska (1924-2008) [Jacek Bielak]; Edwin Rozenkranz (1925-1992) [Marek Smoliński]; Henryk Rubin (1913-1996) [Grzegorz Berendt]; Stanisław Sosin (1892-1966) [Dariusz Kaczor]; Jan Szymański (1941-2007) [Arnold Kłonczyński]; Franciszek Trnka (1911-1985) [Ireneusz Milewski]; Roman Wapiński (1931-2008) [Zbigniew Opacki]; Bronisław Włodarski (1895-1974) [Barbara Klassa]; Ludwik Zieliński (1925-1972) [Eugeniusz Koko].