PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk różnorodny

Gdańsk różnorodny
„Łączy nas Gdańsk. Gdańsk wielu kultur”
 
Fot. Wydawca

Zaczęło się od działań Instytutu Kultury Miejskiej, które skierowane były do dzieci w wieku szkolnym, a których celem było „pokazanie najmłodszym mieszkańcom związków Gdańska z innymi krajami, a także przybliżenie ich tradycji i kultury”. A potem pojawił się pomysł, by „poszerzyć ulotny w swej istocie projekt o wydawnictwo, w którym te same osoby, które stały się przewodnikami dla dzieci, opowiedziały o swoich odkryciach także dorosłym”.

I tak „powstał – jak piszą we wstępie Joanna Raftopulos i Jan Daniluk – zbiór dwunastu esejów o wielokulturowym Gdańsku, o obecności w mieście nad Motławą różnych społeczności, o śladach różnych narodów, religii i kultur, a także o związkach Gdańska z krajami, z których te społeczności się wywodzą”.

„Czytelnik [tej książki] może spojrzeć na dziedzictwo obecne w naszym mieście z różnych perspektyw, nie ograniczając się jedynie do danych liczbowych i wskazania materialnych śladów w postaci zabytków. Nie odnosząc się jedynie do najbardziej znanych postaci. Zdecydowana większość autorów podjęła próbę przedstawienia własnych przemyśleń w formie krótkich esejów. Oznacza to, że książeczka ta nie pretenduje w żadnym wypadku do miana opracowania naukowego. Chce raczej zaintrygować czytelnika, skłonić go do refleksji nad bogatą historią Gdańska i jego zróżnicowaniem kulturowym. Bogactwem, które – co należy podkreślić – wcale nie zostało wyczerpane i zmienia się dynamicznie dosłownie na naszych oczach”.

***

„Łączy nas Gdańsk. Gdańsk wielu kultur”, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2020.

Spis treści: Wstęp (Joanna Raftopulos i Jan Daniluk); Anglia (Jan Szkudliński); W poszukiwaniu francuskich śladów w Gdańsku (Anna Perz); Żydzi gdańscy (Monika Bahyrycz); Kaszubskie oblicze Gdańska (Beata Jankowska); Gdański rezerwat tożsamości (Marta Szagżdowicz); Na co zwracają uwagę Niderlandczycy i Flamandowie podczas spaceru po Gdańsku (Anna Kotuła); Zakotwiczeni w Gdańsku. Ormianie nad Motławą (Marta Szagżdowicz); Gdańskie dole i niedole Rosjan (Krzysztof Kucharski); Gdańsk w szkocką kratę. Kupcy i najemcy nad Motławą (Michał Ślubowski); Między wojnami (Krzysztof Kucharski); Ukraińcy i Gdańsk (Vlada Honcharenko); Ślady kultury włoskiej w Gdańsku (Olga Radziejewicz).