PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Fotograf miasta Danzig

Fotograf miasta Danzig
„Rudolf Th. Kuhn”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
Fot. Wydawca

Pełny tytuł tej książki „Rudolf Th. Kuhn – fotograf krajobrazu, architektury i morza” powiadamia nas, że jest to praca i album poświęcony wybitnemu gdańskiemu fotografowi, żyjącemu w XIX wieku, jego ciekawej działalności i sztuce, którą uprawiał.

Książka – pisze w okładkowej nocie profesor Małgorzata Omilanowska – „łączy walory albumu pozwalającego poznać wielką urodę fotografii wykonywanych przez jednego z najbardziej wziętych fotografów gdańskich, czynnych w drugiej połowie XIX wieku, ze zbiorem artykułów wprowadzających Czytelnika w rozmaite aspekty dziejów fotografii gdańskiej, składających się na poniekąd pierwszą monografię tego tematu. Wielowątkowa narracja przybliża Czytelnikowi dzieje architektury i urbanistyki dziewiętnastowiecznego Gdańska, historię gdańskich atelier fotograficznych, sylwetkę i twórczość Rudolfa Theodora Kuhna, ale także wątki szczegółowe związane ze starymi technikami fotograficznymi, organizacją pracowni fotograficznej, czy z historią prawa autorskiego. Zreprodukowane w książce zdjęcia Kuhna, urzekające perfekcją kompozycyjną i doskonałym rzemiosłem, składają się na obraz dawnego Gdańska, jakim był na przełomie XIX i XX wieku”.

W innej nocie Jacek Friedrich zauważa: „Tu najważniejsze są same fotografie. To pierwsza książka, która mówi o dawnej gdańskiej fotografii jako o nowym medium i nowej sztuce. (…) Na pierwszym miejscu jest sama fotografia – starannie zreprodukowane zdjęcia (bardzo często publikowane po raz pierwszy), ich fragmenty, ich ramki, ich sygnatury, a nawet ich techniczne wady. W tej książce fotografie to nie tylko obrazy, ale także przedmioty. Swoiste i piękne przedmioty”.

***

„Rudolf Th. Kuhn – fotograf krajobrazu, architektury i morza”, redakcja Jacek Bielak, koncepcja i projekt graficzny Jerzy W. Wołodźko, Fundacja Karrenwall i Wydawnictwo „Via”. Gdańsk-Toruń 2012.

Spis treści: Wstęp; Fotografia jako medium obrazowe i przedmiot badań (Jacek Bielak); Rudolf Theodor Kuhn i Gdańsk końca XIX wieku (Ewa Barylewska-Szymańska); Gdańskie pracownie fotograficzne XIX wieku (Helena Dzienis); Fotograficzna spuścizna Rudolfa Theodora Kuhna. Próba zebrania rozproszonego dziedzictwa (Jacek Bielak); Portret miasta. Widok Długiego Pobrzeża ujęty z Zielonego Mostu (Marta Pawlik); Początki prawa autorskiego (Anna Klimaszewska); Prawa autorskie na ziemiach miasta Gdańska w latach 1868-1904 (Damian Jagusz); Atelier Rudolfa Theodora Kuhna i plany jego rozbudowy (Borys Jaszewski); Refleksyjny dokumentalista. Kompozycja, światło i życie miejskie w fotografii Rudolfa Theodora Kuhna (Jacek Bielak); Mokry kolodion – technika rzemieślników (Piotr Biegaj); Podstawowe uwagi dotyczące ochrony zbiorów klasycznej fotografii (Alicja Krawczyk-Filip); Dokumenty i źródła: Ernst Blech – Robert Theodor Kuhn, Gdański artysta-fotograf, Stary Gdańsk, Georg Cuny – Sztuka i kultura Gdańska; Bibliografia.