PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Droga Królewska z Kosycarzami

Droga Królewska z Kosycarzami
„Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia Drogi Królewskiej w Gdańsku”
 
Fot. Wydawca

Mieczysław Abramowicz, którego wstęp „tradycyjnie” otwiera Kosycarzowe wydawnictwa, w pierwszych zdaniach swojej przedmowy do tego albumu przywołuje polski przedwojenny przewodnik po Gdańsku pióra Mieczysława Orłowicza i zwraca uwagę, w jaki sposób ten autor „odsłania nam, krok po kroku, wszelkie wspaniałości trasy [Drogi Królewskiej]: wszystkie warte szczególnej uwagi zabytki gdańskiej architektury, przypomina ich polskie korzenie i znaczenie dla wolnego, hanzeatyckiego miasta Gdańska”.

„W podobną wyprawę – pisze dalej Abramowicz – zabierają nas znakomici kronikarze Gdańska: Zbigniew i Maciej Kosycarze. W opowieści ojca i syna są również – jak w przewodniku Orłowicza – zawarte obrazy wspaniałej gdańskiej architektury, cudowności nadmotławskiego gotyku, renesansu i baroku. Ale w tej opowieści Kosycarzy jest coś, co umknęło – siłą rzeczy – Orłowiczowi: są żywi ludzie, konkretni i namacalni. Są więc na Drodze Królewskiej prawdziwi królowie, książęta krwi, prezydenci i premierzy, ale są też (czy to aby nie ciekawsze) robotnicy odbudowujący gdańskie zabytki, sprzedawcy »różnych różności«, artyści prezentujący swoje dzieła oraz my, mieszkańcy Gdańska, którzy często muszą się przeciskać przez tłumy zachwyconych naszym miastem turystów”.

I tak to bywa na Długiej i Długim Targu, co pokazuje nowy album „Fot. Kosycarz”.

***

„Fot. Kosycarz. Niezwykłe zwykłe zdjęcia Drogi Królewskiej w Gdańsku”, redakcja i opracowanie Maciej Kosycarz, Kosycarz Foto Press KFP, Gdańsk 2019.