PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

By dotrzeć do gdańskich artystów i rzemieślników artystycznych

By dotrzeć do gdańskich artystów i rzemieślników artystycznych
Janusz Pałubicki „Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny”
 
Fot. Wydawca

„Zgromadziłem wiele informacji osobowych o środowisku artystycznym – przede wszystkim Gdańska” – pisze Janusz Pałubicki objaśniając, w jakim celu powstała jego publikacja. „Współczesne badania sztuki Gdańska, Prus Królewskich i Warmii napotykają brak słownika artystów, działających lub spotykanych na tych terenach. Skorowidz z pewnością nie zastąpi słownika, może jednak ułatwić orientację w zakresie i zasięgu występowania twórczości artystycznej, oglądanej od strony biograficznej. Dlatego postanowiłem udostępnić publicznie moje codzienne narzędzie, aby wesprzeć badania dziejów sztuki gdańskiej w okresie nowożytnym prowadzone przez innych, zainteresowanych tą dziedziną. Czynię to z pewnym ociąganiem i z poczuciem niepełności udostępnianych materiałów ze względu na trwające cały czas badania archiwalne. Z punktu widzenia historii sztuki ten skorowidz ma poważne ograniczenie – nie opisuje postaci wymienionych w hasłach według ich twórczości”.

Autor podaje, że był to „początkowo zestaw haseł dotyczących tysiąca kilkuset osób ze środowiska rzeźbiarzy i kamieniarzy – oznaczało to powstanie skorowidza zawierającego wtedy tysiące pozycji, w tym odsyłacze do imion oraz różnych wersji nazwisk, a także wskazania miejscowości. Obecnie do zestawu haseł – po rozszerzeniu pola poszukiwań na snycerzy – trafiło niespełna osiem tysięcy postaci, z liczbowo niewiadomym już zwielokrotnieniem odsyłaczy, co wielokrotnie przekroczyło wszystkie liczby artystów, których kiedyś mogłem się spodziewać”.

Aby korzystać ze skorowidzu przygotowanego przez Janusza Pałubickiego, trzeba dokładnie i precyzyjnie wczytać się w przedstawione wskazania i omówienia.

***

Janusz Pałubicki „Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2019.

Spis treści: Wstęp; Skorowidz alfabetyczny; Skorowidz topograficzny; Omówienia (Skróty bibliograficzne; Materiały źródłowe; Informacje o zastosowanym porządku alfabetycznym; Kolejność elementów hasła w układzie alfabetycznym; Znaki i skróty; Terminy; Kursywa; Elementy hasła; Odsyłacze; Cel publikacji i pochodzenie zawartych w niej informacji; Określenie specjalności; Wybrane wiadomości o cechach; Deklaracja informacyjna; Podziękowania; Życiorys autora; Bibliografia najważniejszych prac Janusza Pałubickiego; Spis ilustracji).