PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jak zmieniał się kościół św. Mikołaja

Jak zmieniał się kościół św. Mikołaja
Ewa Łużyniecka „Kościół dominikanów w Gdańsku”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
Fot. Wydawca

W prezentowanej pracy podjęta została próba odtworzenia przeobrażeń architektury kościoła dominikanów, usytuowanego obecnie w obrębie Głównego Miasta w Gdańsku. Kościół ten jest jedyną zachowaną w całości częścią dawnego klasztoru. Pozostałe fragmenty uległy zniszczeniu i do dziś przetrwały jedynie ich podziemne relikty pod halą targową, ulicą Pańską oraz pod placem Dominikańskim.

Inspiracją do podjęcia tego tematu było odkrycie przez archeologów reliktów pierwszej zakonnej świątyni pw. św. Mikołaja, co sprawiło, że powstała konieczność weryfikacji dotychczasowych poglądów na temat przeobrażeń architektury drugiego kościoła dominikańskiego. Badania były prowadzone pod kierunkiem autorki przez zespół z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej m.in. w latach 2004-2007. Kolejne analizy wykonywano w 2010 roku, a ostatnie aktualizacje w latach 2017-2018.

***

Ewa Łużyniecka „Kościół dominikanów w Gdańsku”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2022.