PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańsk przed półwieczem

Gdańsk przed półwieczem
Maria i Andrzej Szypowscy „Gdańsk”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
Fot. Wydawca

Wydany po raz pierwszy w 1978 roku album Szypowskich co najmniej przez następne dziesięciolecie był „sztandarową” publikacja na temat Gdańska, jeśli chodzi o publikacje popularne (nakład tego pierwszego wydania wynosił 50 tysięcy egzemplarzy). W albumie znalazły się głównie zdjęcia autorskiej pary fotografów, pochodzące z połowy lat siedemdziesiątych. Ale książka ta zawiera nieco szerzej pokazaną przeszłość Gdańska, stąd znalazły się tutaj także ilustracje historyczne i zdjęcia z wcześniejszych dziesięcioleci zrobione przez znanych autorów, jak np. Krzysztof Kamiński, Stefan Kraszewski, Zbigniew Kosycarz czy Kazimierz Lelewicz. W stosunkowo obszernych podpisach starano się przybliżyć historię miasta.

Słowo wstępne do albumu napisał Wojciech Żukrowski, w tamtym czasie popularny twórca literacki. Ma ono stylistykę charakterystyczną dla peerelowskiej publicystyki i w wielu miejscach tego tekstu czuje się propagandową egzaltację: „Gdańsk… Ta nazwa przywołuje jakby dźwięk basowy dzwonu. I zaraz jawi się pod przymkniętymi powiekami zgęstniała woda, a nad nią zębaty, nachylony profil Żurawia, małe okienka spichrzów, kamienice, których kształt uformowała przydatność dla wykonywanych tu zawodów i bogactwo ich mieszkańców. […] Młoda ręka wygrzebuje z piasku sczerniałe, strawione ogniem bierwiono. Czy to ślad pogorzeli roku czterdziestego piątego? Czy tamtej pory sprzed siedmiu stuleci, z Łokietkowej doby, kiedy krzyżackie knechty Gdańsk spalili, a słowiańską, polską ludność wysiekli?”.

***

Maria i Andrzej Szypowscy „Gdańsk”, Wydawnictwo „Sport i Turystyka”, Warszawa 1978.

Spis treści: Słowo wstępne (Wojciech Żukrowski); strony albumowe; Dzieje Gdańska (Maria i Andrzej Szypowscy).