Miasto Gdańsk

ODKRYJ GDAŃSK W LICZBACH

Gdańsk w liczbach jest otwartym portalem na którym prezentujemy i udostępniamy dane. Oferujemy zestaw informacji dotyczących różnych dziedzin życia. Nowe tematy będą pojawiać się systematycznie.

Tak więc poszukuj danych, znajduj odpowiedzi oraz udostępniaj. Zapraszamy!

PLIKI DO POBRANIA:

01.1. Tereny chronione i zieleń miejska (24.47 KB)
02.1. Ścieki, ścieki odprowadzone oraz ścieki oczyszczane (25.05 KB)
03.1. Emisja oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza (30.22 KB)
04.1. Powierzchnia ewidencyjna miasta (21.95 KB)
05.1. Odpady komunalne oraz poziom recyklingu (26.08 KB)
05.2. Odpady wytworzone, nagromadzone i unieszkodliwione z wyłączeniem odpadów komunalnych (21.52 KB)

 

Poprzednia kategoriaNastępnakategoria