Miasto Gdańsk

ODKRYJ GDAŃSK W LICZBACH

Gdańsk w liczbach jest otwartym portalem na którym prezentujemy i udostępniamy dane. Oferujemy zestaw informacji dotyczących różnych dziedzin życia. Nowe tematy będą pojawiać się systematycznie.

Tak więc poszukuj danych, znajduj odpowiedzi oraz udostępniaj. Zapraszamy!

PLIKI DO POBRANIA:

01.1. Tereny chronione i zieleń miejska
02.1. Ścieki komunalne odprowadzone oraz ścieki komunalne oczyszczane
02.2. Ścieki przemysłowe odprowadzone oraz ścieki przemysłowe oczyszczane
03.1. Emisja oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza
04.1. Powierzchnia ewidencyjna miasta
05.1. Odpady komunalne oraz poziom recyklingu
05.2. Odpady wytworzone nagromadzone i unieszkodliwione z wyłączeniem odpadów komunalnych

 

Poprzednia kategoriaNastępnakategoria