Miasto Gdańsk

ODKRYJ GDAŃSK W LICZBACH

Gdańsk w liczbach jest otwartym portalem na którym prezentujemy i udostępniamy dane. Oferujemy zestaw informacji dotyczących różnych dziedzin życia. Nowe tematy będą pojawiać się systematycznie.

Tak więc poszukuj danych, znajduj odpowiedzi oraz udostępniaj. Zapraszamy!

PLIKI DO POBRANIA:

01.1. Osoby pracujące w Gdańsku (29.8 KB)
01.2. Współczynnik aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego (21.96 KB)
01.3. Zagrożenia, wypadki oraz poszkodowani w wypadkach przy pracy w Gdańsku (42.03 KB)
01.4. Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom (18.11 KB)
01.5. Dojazdy do pracy do Gdańska oraz dojazdy do pracy gdańszczan (1.21 MB)
02.1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem oraz w sektorze przedsiębiorstw w Gdańsku (26.94 KB)
02.2. Źródła dochodów osób rozliczających się w Gdańsku, Gdyni i Sopocie (51.53 KB)
03.1. Stopa bezrobocia, wolne miejsca pracy, bezrobotni przypadający na ofertę pracy (20.2 KB)
03.2. Bezrobotni w podziale na wiek, poziom wykształcenia, czas pozostawania bez pracy oraz staż pracy (42.02 KB)
03.3. Długotrwale bezrobotni w podziale na wiek, poziom wykształcenia, czas pozostawania bez pracy oraz staż pracy (41.5 KB)
03.4. Aktywne formy pomocy bezrobotnym (24.92 KB)
04.1.D. Bezrobotni w podziale na dzielnice Gdańska w latach 2012-2018 (91.78 KB)
04.2.D. Bezrobotni w podziale na dzielnice Gdańska wg kategorii wiekowych oraz czasu pozostawania bez pracy w 2018 r. (42.94 KB)

 
Poprzednia kategoriaNastępnakategoria