Miasto Gdańsk

ODKRYJ GDAŃSK W LICZBACH

Gdańsk w liczbach jest otwartym portalem na którym prezentujemy i udostępniamy dane. Oferujemy zestaw informacji dotyczących różnych dziedzin życia. Nowe tematy będą pojawiać się systematycznie.

Tak więc poszukuj danych, znajduj odpowiedzi oraz udostępniaj. Zapraszamy!

PLIKI DO POBRANIA:

Bilans ludności - wyjaśnienie UMG a GUS (32.5 KB)
01.1. Stan ludności - liczba ludności wg wieku i płci (32.66 KB)
01.2. Stan ludności - ludność w wieku przed- po- i produkcyjnym (23.91 KB)
02.1. Ruch naturalny - urodzenia, zgony, przyrost naturalny (21.9 KB)
02.2. Ruch naturalny - stan cywilny prawny (29.08 KB)
02.3. Ruch naturalny - reprodukcja ludności (24.9 KB)
03.1. Migracje - napływ, odpływ, saldo (33.38 KB)
03.2. Migracje - kierunki migracji zewnętrznych (30.84 KB)
03.3. Skąd pochodzą mieszkańcy Gdańska - stan na koniec 2015 r. (891.4 KB)
03.4. Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały i czasowy w Gdańsku (85.17 KB)
04.1.1.D. Stan ludności - liczba mieszkańców oraz gęstość zaludnienia dzielnic Gdańska (538.63 KB)
04.1.2.D. Stan ludności - mieszkańcy dzielnic Gdańska wg płci i wieku (1.65 MB)
04.1.3.D. Stan ludności - piramidy płci i wieku wybranych dzielnic Gdańska w 2014 r. (1.79 MB)
05.1.D. Ruch naturalny - urodzenia, zgony oraz przyrost naturalny w podziale na dzielnice Gdańska (1.66 MB)
06.1.D. Migracje - migracje wewnętrzne w podziale na dzielnice Gdańska (1.03 MB)
07.1. Najpopularniejsze imiona dzieci nadawane w Gdańsku (59.73 KB)
08. Prognoza ludności GUS do 2030 roku - liczba mieszkańców, przyrost naturalny, migracje (22.71 KB)

 
Następnakategoria