Miasto Gdańsk

ODKRYJ GDAŃSK W LICZBACH

Gdańsk w liczbach jest otwartym portalem na którym prezentujemy i udostępniamy dane. Oferujemy zestaw informacji dotyczących różnych dziedzin życia. Nowe tematy będą pojawiać się systematycznie.

Tak więc poszukuj danych, znajduj odpowiedzi oraz udostępniaj. Zapraszamy!

 

PLIKI DO POBRANIA:

01.1. Podmioty gospodarcze wg klas wielkości (19.78 KB)
01.2. Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD (27.19 KB)
01.3. Podmioty nowo zarejestrowane i wykreślone z rejestru REGON (19.75 KB)
01.4. Wskaźniki gospodarcze (17.01 KB)
01.5. Lista największych pracodawców zarejestrowanych na terenie Gdańska (20.65 KB)
02.1. Nakłady inwestycyjne (15.51 KB)
02.2. Wyniki finansowe przedsiębiorstw (30.92 KB)
03.1. PKB oraz PKB wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca (25.84 KB)
03.2. Wartość dodana brutto podregionu Trójmiejskiego (17.27 KB)
04.1. Wartość statystyczna importu i eksportu oraz bilans handlu zagranicznego (66.64 KB)
04.2. Podmioty uczestniczące w handlu zagranicznym wg sekcji PKD (26.33 KB)
04.3. Wartość statystyczna oraz kierunki importu i eksportu (32.13 KB)
04.4. Handel zagraniczny w województwie pomorskim (43.98 KB)
05.1. Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w bazie REGON w podziale na 34 dzielnice Gdańska (344.85 KB)
05.2. Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w bazie REGON w podziale na 35 dzielnic Gdańska (73.27 KB)

Poprzednia kategoriaNastępnakategoria