Gdańsk w liczbach
Miasto Gdańsk

ODKRYJ GDAŃSK W LICZBACH

Gdańsk w liczbach jest otwartym portalem na którym prezentujemy i udostępniamy dane. Oferujemy zestaw informacji dotyczących różnych dziedzin życia. Nowe tematy będą pojawiać się systematycznie.

Tak więc poszukuj danych, znajduj odpowiedzi oraz udostępniaj. Zapraszamy!

PLIKI DO POBRANIA:

01.1. Tereny chronione i zieleń miejska
01.2. Lasy i grunty leśne
02.1. Ścieki komunalne odprowadzone oraz ścieki komunalne oczyszczane
02.2. Ścieki przemysłowe odprowadzone oraz ścieki przemysłowe oczyszczane
02.3. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
03.1. Emisja oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza
04.1. Powierzchnia ewidencyjna miasta
05.1. Odpady komunalne oraz poziom recyklingu
05.2. Odpady wytworzone nagromadzone i unieszkodliwione z wyłączeniem odpadów komunalnych

 

Poprzednia kategoriaNastępnakategoria