Miasto Gdańsk

ODKRYJ GDAŃSK W LICZBACH

Gdańsk w liczbach jest otwartym portalem na którym prezentujemy i udostępniamy dane. Oferujemy zestaw informacji dotyczących różnych dziedzin życia. Nowe tematy będą pojawiać się systematycznie.

Tak więc poszukuj danych, znajduj odpowiedzi oraz udostępniaj. Zapraszamy!

PLIKI DO POBRANIA:

01.1. Liczba żłobków oraz miejsca w żłobkach
02.1. Placówki wychowania przedszkolnego oraz liczba dzieci w przedszkolach
03.1. Liczba szkół, uczniowie oraz absolwenci wg typu placówki
04.1. Wyniki egzaminów - szóstoklasisty, gimnazjalny, maturalny, zawodowy w Gdańsku
05.1. Uczelnie wyższe, studenci oraz absolwenci
05.2. Studenci uczący się obligatoryjnie języka obcego
05.3. Studenci cudzoziemcy w Gdańsku i Trójmieście
05.4. Nauczyciele akademiccy
06.1. Struktura wykształcenia mieszkańców Gdańska wg NSP

 

Poprzednia kategoriaNastępnakategoria