Gdańsk w liczbach
Miasto Gdańsk

ODKRYJ GDAŃSK W LICZBACH

Gdańsk w liczbach jest otwartym portalem na którym prezentujemy i udostępniamy dane. Oferujemy zestaw informacji dotyczących różnych dziedzin życia. Nowe tematy będą pojawiać się systematycznie.

Tak więc poszukuj danych, znajduj odpowiedzi oraz udostępniaj. Zapraszamy!

01.1. Budżet miasta dochody, wydatki, wynik budżetu
01.2. Struktura dochodów i wydatków
01.3. Wybrane inwestycje miejskie
01.4. Inwestycje realizowane z Budżetu Obywatelskiego

 

Poprzednia kategoriaNastępnakategoria