PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych

Zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 czerwca 2013r. ( Dz.U.poz 791 ) zmianie uległy przepisy w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Począwszy od dnia 10 lipca 2014 r. skróceniu ulegają normy czasu osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Od tego dnia, wskazane powyżej osoby, z mocy prawa, mogą pracować maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Są to normy sztywne i nieprzekraczalne, oznaczające dzienne i tygodniowe maksimum.

Pracownicy ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mają obowiązku przedkładania pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej nomy czasu pracy, podstawę stanowi odpowiednie orzeczenie. Ponadto, pracowników tych nadal dotyczyć będzie zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (poza wyjątkami wynikającymi z art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)

Więcej TUTAJ

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (658.49 KB)
zmiany w Ustawie o Rehabilitacji zawodowej i społecznej (528.92 KB)