PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki XVII konkursu "Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych"

Wyniki XVII konkursu "Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konkurs

W dniach od 24 do 26 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 w Gdańsku, w ramach XVII edycji konkursu „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych” odbyły się warsztaty interdyscyplinarne.  Tegorocznym hasłem przewodnim stały się słowa Janusza Korczaka „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał”. W roku szkolnym 2014/2015 konkurs zyskał rangę konkursu kuratoryjnego.

W trakcie warsztatów uczestnicy pogłębiali wiedzę i umiejętności z dziedziny plastyki, fotografii, muzyki, teatru i języka angielskiego oraz tworzyli prace konkursowe nawiązujące do tematyki i hasła przewodniego konkursu. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnie przygotowanych nauczycieli, a także artystów plastyków, muzyków, aktorów, fotografów. Konkurs „Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Niepełnosprawnych” odgrywa szczególną rolę w szkole będącej placówką integracyjną, w której od lat, wraz z uczniami pełnosprawnymi kształcą się ich niepełnosprawni rówieśnicy. Głównymi założeniami organizowanego  projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka oraz popularyzowanie idei integracji. Możliwość wspólnej pracy podczas zajęć warsztatowych niesie za sobą element edukacyjny, podnoszący umiejętności i kompetencje uczestników.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Wszystkim uczestnikom, zwycięzcom i wyróznionym serdecznie gratulujemy.

Monika Grochulska

Urząd Miejski w Gdańsku

źródło TUTAJ