PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wsparcie finansowe z PFRON

Wsparcie finansowe z PFRON
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w br. Zaplanowano między innymi kwoty na działanie warsztatów terapii zajęciowej i na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

RMG posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza środki z PFRON. Kwestię reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Podział środków na 2020 rok opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

I tak w planie 2020 r., np. na rzecz osób indywidualnych przeznaczono kwoty m.in.:

- na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (łączna pula wynosi 1 150 999 zł),

- na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (łącznie 20 000 zł),

- na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (łączna pula wynosi 1 000 000 zł),

- na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych (łącznie 600 000 zł),

- na szkolenia osób niepełnosprawnych (łącznie 16 000 zł).

Z kolei dofinansowanie z PFRON działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść w tym roku 4 965 852 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych – 7 650 zł.

 

(SR)