PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

W interesie osób niepełnosprawnych

W interesie osób niepełnosprawnych
W interesie osób niepełnosprawnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W poniedziałek 12 lipca odbyło się z inicjatywy Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdańska robocze spotkanie z posłami Pomorza dotyczące realizacji zadań samorządów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Prezentacje i dyskusja dotyczyła pogarszającej się sytuacji osób niepełnosprawnych i zagrożenia realizacji zadań przez samorządy i organizacje pozarządowe na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy wyrazili głębokie zaniepokojenie faktem wzrostu zadań samorządu, któremu towarzyszy systematyczne od 2008 r. zmniejszanie dofinansowania tych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podkreślano konieczność zrównania uprawnień pracodawców otwartego i chronionego rynku pracy, likwidacji dopłat do wynagrodzeń osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, zapisu parytetu wydatków na dofinansowanie miejsc pracy i pozostałe zadania realizowane przez samorządy, przywrócenia finansowania zaopatrzenia w osobisty sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z NFZ oraz kontynuacji decentralizacji funduszu.
Uczestnicy wyrazili wolę przygotowania na wrześniowe obrady Sejmowej Komisji Spraw Społecznych stanowiska zawierającego rekomendacje zmian zapisów służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych oraz podmiotów i organizacji działających na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W spotkaniu udział wzięli posłowie: Iwona Guzowska, Jan Kulas, Paweł Orłowski, Stanisław Lamczyk i Kazimierz Smoliński. Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza reprezentowała Małgorzata Gładysz, a posła Piotra Ołowskiego - Anna Bochyńska. Uczestnikami byli także: wicemarszałek woj. pomorskiego Leszek Czarnobaj, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, zastępca prezydenta Ewa Kamińska, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, przedstawiciel wojewody, ROPS, wojewódzkiej i powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych i pełnomocnik marszałka woj. pomorskiego ds. organizacji pozarządowych.

DW