PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Uwaga! Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych

Uwaga! Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych
Uwaga! Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przyjmowanie wniosków odbywa się wyłącznie w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 25.

  • Punkt pierwszy - wejście główne do siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych - obejmuje stanowiska przeznaczone do przyjmowania wniosków dot. ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendium szkolne i zasiłek szkolny). Wejście główne dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców z małymi dziećmi w wózkach. Na terenie Działu znajduje się miejsce dostosowane dla rodziców z małymi dziećmi wyposażone w przewijak.
  • Punkt drugi - czynny okresowo od 1 września do 30 listopada (podczas wdrażania nowego okresu zasiłkowego) - dodatkowe (oznaczone) wejście boczne od strony parkingu do budynku, mieszczący się na pierwszym piętrze, przeznaczony do przyjmowania wniosków dot. ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendium szkolne i zasiłek szkolny). Na parterze znajduje się automat biletowy systemu kolejkowania.
  • W trakcie wdrażania okresu zasiłkowego w przypadku małej liczby zgłaszających się klientów przyjmowanie wniosków o przyznanie przedmiotowych świadczeń przeniesione zostanie do Punktu pierwszego - wejście główne do siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych.
  • Wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (potwierdzone z oryginałem kopie) można także przesyłać do Działu drogą pocztową.
  • Osoby niepełnosprawne, starsze, kobiety w zaawansowanej ciąży mogą ? drogą telefoniczną ? umówić się wcześniej z pracownikami Działu na wizytę w dogodnym terminie /centrala tel. 58 326 50 00/.

Więcej informacji na www.mopr.gda.pl i www.bip.mopr.gda.pl

Termin realizacji (wypłaty) świadczeń rodzinnych

Na podstawie zapisu art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późń. zm.) świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zgodnie z powyższym zasadą jest realizowanie wypłaty świadczeń rodzinnych, do których prawo ustalone zostało na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej, w terminie po 25 - tym dniu danego miesiąca, lecz nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w sposób wskazany w decyzji.

Zachęcamy do wskazywania numeru osobistego rachunku bankowego, na który będą przekazywane przyznane świadczenia - taka forma realizacji wypłat ułatwia korzystanie z przyznanych świadczeń.