PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Urząd Miejski w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego

Urząd Miejski w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego
Urząd Miejski w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Miejski w Gdańsku zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego  w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 p.20, lub ul. Partyzantów 74 (informacja), bądź telefonicznie pod nr: 58 323-60-20, faxem: 58 302-39-41 lub elektronicznie na adres: wso@gdansk.gda.pl.