Transport

Transport

A
A
Ostatnia aktualizacja: 07 kwietnia 2014 r.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
tel/fax: 58 309 13 23
e-mail: ztm@ztm.gda.pl

ZTM  istnieje od 2005 roku. Jego powstanie wynikło z konieczności rozdzielenia funkcji organizacji i kontroli przewozów od bieżącej działalności eksploatacyjnej, na wzór rozwiązań wdrożonych wcześniej w Europie Zachodniej oraz niektórych miastach Polski. Celem władz Miasta było utworzenie instytucji, która będzie analizować zarówno potrzeby mieszkańców jak też  koszty operatorów i racjonalizować je pod kątem możliwości budżetowych Miasta.

informujemy, że od 24 marca 2014 do 30 kwietnia 2014 będą zbierane wnioski o transport do szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 oraz do placówek opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i uprawnionych zamieszkałych w Gdańsku, które nie mogą korzystać z gminnego transportu zbiorowego.

Informacje na temat przewozu osób niepełnosprawnych:
http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wiecej/niepelnosprawni

Udogodnienia w przejazdach osób niepełnosprawnych oferowane przez SKM Szybką Kolej Miejską:
https://www.skm.pkp.pl/informacja-dla-niepelnosprawnych/informacje/