PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" - zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków

Pilotażowy program "Aktywny Samorząd" - zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” - dofinansowanie ze środków PFRON

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Uchwała nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r. zmieniono termin składania wniosków w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,

2) w przypadku modułu II – do dnia 30 września,

danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.

30 sierpnia br. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D). Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II ( koszty nauki na poziomie wyższym) można składać do 30 września 2014 r.

 Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Dyrekcyjna 5, IV piętro, pok. 407 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 ( tel. 58 320 53 48/47 ) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego ).

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie PFRON oraz MOPR w Gdańsku

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania w programie dostępny jest na stronie MOPR w Gdańsku.

Aktywny Samorząd (78 KB)