PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konferencja "Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy"

Konferencja "Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy"
Konferencja "Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PROGRAM KONFERENCJI

pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”,
utrwalającej pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych realizowanej w ramach projektu

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

zorganizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja

Termin konferencji: 27 czerwca 2014 r., w godzinach 10:00 - 15:00
Miejsce konferencji: Hotel Mercure w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 22

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników/uczestniczek konferencji
10.00 – 10.20 Powitanie, Pan Dariusz Majorek - Dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Sylwia Daniłowska – Kierownik projektu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pani Agnieszka Jaśkiewicz - Fundacja Aktywizacja
10.20 – 11.00 Polityki publiczne krajów skandynawskich wobec osób niepełnosprawnych, Pan Marcin Fronia - Fundacja Naukowa Norden Centrum
11.00 – 11.20 Aktywizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych z perspektywy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pani Beata Butkiewicz, Pani Agnieszka Lemme-Babińska – Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
11.20 – 11.35 Przerwa kawowa
11.35 – 12.00 Zatrudnienie wspomagane jako forma kompleksowego wsparcia pracodawcy w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Pani Marta Pięta, Pani Agnieszka Stańczyk - Oddział Pomorski, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
12.00 – 12.20
Edukacja z widokiem na przyszłość - innowacyjne rozwiązania programowe kluczem do integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, Pani Maria Podgórniak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miejski w Gdańsku
12.20 – 12.40 Fundacja Integralia - firma otwarta, Pani Daria Uljanicka, Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia
12.40 – 13.00 Specyfika funkcjonowania lokalnego rynku pracy i jego wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych na przykładzie doświadczeń Fundacji Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Progresja", Pani Anna Rozental – Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Progresja"
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.15 – 13.45 „Dobre praktyki” pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
13.45 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
14.00 – 15.00 Obiad


Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy (132.53 KB)