PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Katalizator Twojej kariery - nie przegap!

Katalizator Twojej kariery - nie przegap!

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, realizuje projekt pt. „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu”. Jest on finansowany ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa - Rozwój - Niezależność”.

Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych mieszkanek i mieszkańców województwa pomorskiego, którzy:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia,
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON, realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD). Beneficjenci po opracowaniu IPD mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

  • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych
  • staży zawodowych
  • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia

Zapewniamy wsparcie w postaci:

  • doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne dla beneficjenta.

Deklaracja zgłoszeniowa online: http://fazon.pl/ lub na adres: kreator.gdansk@fazon.pl.

Zapraszamy do kontaktu!

FAZON Oddział Gdańsk, tel. 509 227 434. 

 

Materiał prasowy FAZON