PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańskie Paraigrzyska w tenisie stołowym

Gdańskie Paraigrzyska w tenisie stołowym
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
tenis

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Ustanawiając ten dzień, ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy osób z niepełnosprawnościami i podkreślić konieczność działań na rzecz ich integracji z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Z tej okazji, w czwartek 3 grudnia 2015 roku w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 49 odbędą się Gdańskie Paraigrzyska w Tenisie Stołowym młodzieży niepełnosprawnej. Dzień ten to wspaniała okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym z korzyści, jakie niesie sport w prawidłowej rehabilitacji i integracji osób z niepełnosprawnościami - mówi Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej. Pamiętajmy również, że wiele osób niepełnosprawnych przełamuje własne ograniczenia, będąc aktywnymi zawodowo i społecznie. Dzięki integracji oraz wsparciu ze strony innych ludzi na drodze ku samodzielności mogą osiągnąć satysfakcję życiową – dodaje Zastępca Prezydenta.

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku, jako jedna z pierwszych w Trójmieście umożliwiła dzieciom niepełnosprawnym wspólną edukację ze zdrowymi rówieśnikami. W 1990 roku z inicjatywy rodziców, pedagogów i pracowników "Fundacji Sprawni Inaczej" powstała tu pierwsza specjalna klasa z programem integracyjnym dla dzieci z zespołem Downa – mówi Michał Zapolski – Downar, Dyrektor SP 79. I dodaje - Była to pierwsza tego typu klasa w województwie, a może nawet i w Polsce. Od tego czasu w naszej szkole prężnie działają klasy integracyjne, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Do klas integracyjnych uczęszczają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością ruchową. Wspólnie ze swoimi rówieśnikami aktywnie uczestniczą w życiu szkoły oraz korzystają z propozycji zajęć pozaszkolnych. Dzieci biorą udział w licznych konkursach, przeglądach teatralnych, zawodach sportowych oraz imprezach okolicznościowych organizowanych przez różne podmioty zewnętrzne, osiągając w nich bardzo wysokie lokaty. Dlatego też społeczność naszej szkoły chętnie włącza się w projekty mające na celu integracje z osobami niepełnosprawnymi, dodaje Michał Zapolski – Downar. Stąd też pomysł na zorganizowanie Turnieju na terenie naszej szkoły.

W turnieju udział wezmą podopieczni gdańskich placówek oświatowych, młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2, młodzież z Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 oraz młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Turniej rozpocznie się o godzinie 9.30.

Organizatorami Gdańskich Paraigrzysk w Tenisie Stołowym są: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej oraz Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku.

Wszystkim uczestnikom życzymy wytrwałości w zmaganiach i wielkiej satysfakcji z uzyskanych wyników oraz radości ze sportowej rywalizacji.