PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk z certyfikatem o wdrażaniu Konwencji ONZ

Gdańsk z certyfikatem o wdrażaniu Konwencji ONZ
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańsk otrzymał certyfikat w ramach projektu pt. "Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie pomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych".

Zespół monitoringowy Fundacji im. Helen Keller realizował założenia projektu w mieście od 2017 do 2019 roku. Gdańsk, podobnie jak pozostałe samorządy na Pomorzu dobrowolnie poddał się monitoringowi. Celem projektu było wypracowanie, a następnie wdrożenie rekomendacji przez samorząd. Gdańsk wdrożył tzw. rekomendacje krótkoterminowe, które zostały zweryfikowane przez zespół monitoringowy pod kierownictwem  mec. Katarzyny Heba. Zgodnie z zaleceniem zespołu monitoringowego przeprowadzono ankietę potrzeb szkoleniowych, która wskazała, iż pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek podległych wskazali na potrzebę szkoleń z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnościami. Podczas wręczenia certyfikatu mec. Katarzyna Heba podkreśliła, że zespół bardzo pozytywnie odbiera wdrażanie tzw. rekomendacji długoterminowej. Polega ona na etapowym zastosowaniu standardów dostępności, w efekcie czego powstanie m.in. kompendium wiedzy dla osób z niepełnosprawnościami.

Inf. Katarzyna Heba

 

Certyfikat, z ramienia Miasta, odebrał Piotr Kowalczuk, zast. prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.


C
Certyfikat 1