PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

GDAŃSK SOLIDARNY Z OSOBAMI CHORYMI PSYCHICZNIE

GDAŃSK SOLIDARNY Z OSOBAMI CHORYMI PSYCHICZNIE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Już w najbliższą środę, 23 września 2015r. o godz. 11.00 w sali 107 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 odbędzie się spotkanie inauguracyjne Zespołu ds. Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018/2020

Program ten będzie kontynuacją i rozwinięciem celów operacyjnych zawartych w Gdańskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego realizowanym w latach 2012-2015 - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. I dodaje - Doświadczenia z poprzedniego Programu wskazują na potrzebę zastąpienia, tam gdzie jest to możliwe, stacjonarnego modelu leczenia kompleksowym modelem opieki środowiskowej. Niezbędny jest dostęp do odpowiednich usług zdrowotnych, a także prpfilaktyka i upowszechnienie wiedzy na temat chorób psychicznych. Jak podkreśla Piotr Kowalczuk, kluczowa będzie tu rola Miasta jako koordynatora działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego realizowanych przez instytucje publiczne, podmioty medyczne i organizacje pozarządowe.

W ostatnich latach w Gdańsku systematycznie wzrasta liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Zjawiska takie jak bezrobocie, ubóstwo, przemoc, rozluźnienie więzi społecznych stanowią zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Dlatego też konieczne jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań służących poprawie obecnego systemu ochrony zdrowia psychicznego oraz ich strategiczne umocowanie w działaniach Miasta. Służyć ma temu powstający właśnie Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2018/2020. Podkreślić należy, iż na rok 2016 Gdańsk na działania związane z ochroną zdrowia psychicznego zaplanował w budżecie trzy razy wyższe środki niż w latach poprzednich.

Program opracowany zostanie przez zespół powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, składający się z przedstawicieli placówek medycznych, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia psychicznego. Nowy program obejmować będzie kompleksowe wsparcie osób z szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi – dorosłym i dzieciom, ich rodzinom, a także osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz z podwójną diagnozą i osób niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o kontakt z Martą Szczypior tel. 58 323 67 30, e-mail: marta.szczypior@gdansk.gda.pl.

Inauguracja prac Zespołu poprzedzona zostanie uroczystym otwarciem Punktu Edukacyjno-Terapeutycznego przy ulicy Srebrniki 9, prowadzonego wspólnie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 i Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA. Punkt udzielał będzie grupie młodzieży ponadgimnazjalnej z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wsparcia edukacyjno-terapeutycznego, które pozwoli na realizację procesu nauczania w pełnym zakresie i umożliwi podopiecznym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania promocji bądź ukończenia szkoły. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na otwarcie Punktu w środę, 23 września o godz. 9.00

Otwarcie punktu FOSA

Otwarcie Punktu Edukacyjno-Terapeutycznego i rozpoczęcie prac nad Gdańskim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego wpisują się w obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które odbędą się w dniach 20-25 września 2015r. w Trójmieście, na które zaprasza Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Odbywające się spotkania naukowe i wydarzenia informacyjno-edukacyjne mają na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych oraz przybliżenie mieszkańcom Pomorza problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych, a tym samym poprawę społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie. W imieniu Koalicji zapraszamy również do udziału w konferencji i warsztatach pn.: „Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”, które odbędą się w dniach 21 - 22 września 2015 r. w sali okrągłej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni. Natomiast 20 września 2015r. na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie zlokalizowany będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny o ofertach wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. O godz. 13.00 nastąpi przejście przez symboliczne Drzwi do Tolerancji. Organizatorzy mają nadzieję, iż wysiłek podejmowany przez organizacje i instytucje Gdańska, Sopotu i Gdyni w  ramach Pomorskiej  Koalicji  na  Rzecz  Zdrowia  Psychicznego w realizację wydarzenia przyczyni się do poprawy sytuacji osób chorujących psychicznie i ich rodzin, promocji psychiatrii środowiskowej i zdrowia psychicznego.

Dni Solidarności

Program Obchodów Dnia Solidarności i Dni Otwartych znajdziecie Państwo TUTAJMonika Grochulska
Urząd Miejski w Gdańsku/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Program seminarium 23.09.2015r. (107.21 KB)
Konferencja (489.74 KB)
Program Dni Solidarności (546.11 KB)