PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Festiwal Akcept

Festiwal Akcept
Festiwal Akcept
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
logo festiwal akcept
29.05-31.05.2014

Festiwal Akcept to artystyczne  spotkanie wielu podmiotów, które każdego roku zabierają głos w wielostronnym dialogu, wyrażanym  poprzez  prezentacje muzyczne,  teatralne, plastyczne i inne formy ekspresji. 

Jedną z części konstruowanego w ten sposób dyskursu jest dyskusja organizowana w tzw. technologii otwartej przestrzeni – tym razem skoncentrowana wokół tematu: Praktyka teoretyczna. W stronę przeformułowania znaczeń w pracy z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Zamysłem tak zaprojektowanej dysputy jest zaproszenie do udziału w niej  możliwie szerokiego kręgu podmiotów, często o bardzo zróżnicowanych, a nawet odmiennych kompetencjach, reprezentujących rozmaite profesje i zainteresowania, wywodzących się z różnych lokalizacji, dysponujących określonym kulturowym kapitałem. Głos każdego z nich jawi się tak samo ważny i doniosły, stąd pomysł, by w „otwartej przestrzeni” mógł zostać nie tylko  wypowiedziany,  ale i uważnie wysłuchany.

Festiwal Akcept to nie tylko impreza dedykowana osobom z niepełnosprawnością (intelektualną), choć niewątpliwie znajdują się one w jej centrum. To wydarzenie będące niejako pretekstem i zachętą zarazem do publicznej dyskusji  oraz  namysłu nad zjawiskiem inności i różnorodności,  które wpisane w przestrzeń życia codziennego nieustannie skłania do stawiania pytań o miejsce i rolę osoby niepełnosprawnej  oraz tych, którzy jej  towarzyszą.

Informacje o Festiwalu znajdą Państwo na stronie http://akcept.gak.webd.pl/

Organizatorzy:
Teatr GAK http://teatrgak.gak.webd.pl/
Fundacja AKCES  http://frisakces.org/

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Miejsce: Dworek Artura GAK
ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk
dojazd autobusami: 151, 189, 200, 207, 210, 232 (przystanek Gościnna)