PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
5 maja

Dziś 5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych, to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

W Gdańsku przełamujemy stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych. Włączanie każdego w nurt życia Miasta jest naszym podstawowym obowiązkiem. Mówimy tu zarówno o edukacji na wszystkich jej etapach, jak i korzystaniu z przestrzeni miejskiej, komunikacji, dostępu do dóbr kultury, zarówno w jej odbiorze, jak i tworzeniu oraz publicznej działalności. Wzywa nas do tego nie tylko ratyfikowana przez Polskę, ustanowiona przez ONZ, Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, ale przede wszystkim poszanowanie godności każdego mieszkańca niezależnie od stopnia jego sprawności - podkreśla Piotr Kowalczuk zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Mieszkańcy Gdańska mogą w każdej chwili na stronie urzędu zgłosić utrudnienie lub barierę architektoniczną, którą napotykają osoby niepełnosprawne w naszym mieście, począwszy od przeszkód na chodnikach, przez zbyt słaby sygnał dźwiękowy przy przejściu dla pieszych, po nieuprawnione parkowanie na tzw. kopertach. Po przyjęciu zgłoszenia sprawą zajmują się odpowiednie służby.

Warto nadmienić, że tego dnia obchodzony jest zarówno Dzień Europy, jak i celebrowany jest w Radzie Europy "Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej".

Każdego dnia, Miasto i jego jednostki wspólnie z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami podejmuje działania włączające osoby o specjalnych potrzebach, a więc osoby z niepełnosprawnością, seniorów czy też rodziców z małymi dziećmi, w życie Miasta – dodaje Piotr Kowalczuk.

Tego dnia obchodzony jest także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Podwójne święto jest okazją do lokalnych dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i pokazania barier z którymi wciąż się borykają.

Przedstawienia teatralne, wernisaże, koncerty, aukcja i panel dyskusyjny – tak w Gdańsku obchodzony będzie Dzień na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizowane wydarzenia będą przełamywać stereotypy dotyczące postrzegania osób niepełnosprawnych oraz integracji świata osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Więcej informacji na temat wydarzeń w Gdańsku TUTAJ