Dziś Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

A
A
Ostatnia aktualizacja: 05 maja 2017 r.

Fot. MG

Dziś 5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych, to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Tego dnia obchodzony jest także Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Podwójne święto jest okazją do lokalnych dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i pokazania barier z którymi wciąż się borykają.

W Gdańsku staramy się przełamać stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością. Włączanie każdego mieszkańca w życie Miasta jest naszym podstawowym obowiązkiem. Mówimy tu zarówno o edukacji na wszystkich jej etapach, jak i korzystaniu z przestrzeni miejskiej, komunikacji, dostępu do dóbr kultury, zarówno w jej odbiorze, jak i tworzeniu oraz publicznej działalności. Wzywa nas do tego nie tylko ratyfikowana przez Polskę, ustanowiona przez ONZ, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ale przede wszystkim poszanowanie godności każdego mieszkańca niezależnie od stopnia jego sprawności - podkreśla Piotr Kowalczuk zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Mieszkańcy Gdańska mogą w każdej chwili na stronie urzędu zgłosić utrudnienie lub barierę architektoniczną, którą napotykają osoby niepełnosprawne w naszym mieście, począwszy od przeszkód na chodnikach, przez zbyt słaby sygnał dźwiękowy przy przejściu dla pieszych, po nieuprawnione parkowanie na tzw. kopertach. Po przyjęciu zgłoszenia sprawą zajmują się odpowiednie służby. Przypomianamy również, iż do dyspozycji mieszkańców Gdańska jest Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych koordynujący m.in. działania na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych przez jednostki Miasta.

Ewa Kamińska
ul. Kartuska 5
80-803 Gdańsk
tel. +48 526 80 70
e-mail: ewa.kaminska@gdansk.gda.pl

żródło: internet
żródło: internet
Fot. MG


Monika Grochulska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku