PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

 

- W Gdańsku staramy się przełamać stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością - podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i polityki społecznej. - Włączanie każdego mieszkańca w życie Miasta jest naszym podstawowym obowiązkiem. Mówimy tu zarówno o edukacji na wszystkich jej etapach, jak i korzystaniu z przestrzeni miejskiej, komunikacji, dostępu do dóbr kultury, zarówno w jej odbiorze, jak i tworzeniu oraz publicznej działalności. Wzywa nas do tego nie tylko ratyfikowana przez Polskę, ustanowiona przez ONZ, "Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych", ale przede wszystkim poszanowanie godności każdego mieszkańca niezależnie od stopnia jego sprawności.

Mieszkańcy mogą w każdej chwili na stronie Urzędu Miejskiego w Gdańsku zgłosić utrudnienie lub barierę architektoniczną, którą napotykają osoby niepełnosprawne w naszym mieście, począwszy od przeszkód na chodnikach, przez zbyt słaby sygnał dźwiękowy przy przejściu dla pieszych, po nieuprawnione parkowanie na tzw. kopertach. Po przyjęciu zgłoszenia sprawą zajmują się odpowiednie służby.

Ewa Kamińska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych

 

żródło: internet