PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dofinansowanie kosztów edukacji – w ramach Aktywnego Samorządu 2019

Dofinansowanie kosztów edukacji – w ramach Aktywnego Samorządu 2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą jeszcze składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 2019.

W bieżącym roku w ramach „Aktywnego Samorządu” realizowane są rozmaite formy pomocy, z których warto skorzystać. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje wnioski dotyczące „Modułu II, tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.” To propozycja adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W tym wypadku wsparcie może obejmować np. dopłatę do zakupu niezbędnych materiałów edukacyjnych, narzędzi dydaktycznych. Dofinansowanie kosztu czesnego czy przejazdów na zajęcia.  

- Warto skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, by poprawić jakość i komfort życia lub po prostu zrealizować swoje plany oraz marzenia – wskazywał wcześniej Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Miejsce i termin składania wniosków dla Modułu II:

Wnioski przyjmuje Wydział Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 (pokój 214), kod 80 – 852 Gdańsk, tel. 58 320 53 48.  Dla Modułu II (adekwatnie do organizacji roku akademickiego) - od 1.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).

(SR)