PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Akcja Straży Miejskiej "Dla jednych wygoda...dla innych konieczność"

Akcja Straży Miejskiej "Dla jednych wygoda...dla innych konieczność"
Akcja "Dla jednych wygoda…dla innych konieczność"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plakat-Straż-Miejska

W czerwcu br Straż Miejska w Gdańsku prowadzić będzie akcję pod hasłem „Dla jednych wygoda…dla innych konieczność.” 

W tym czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracać będą szczególną uwagę na parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez nieuprawnionych do tego kierowców.

Zasady oznakowywania takich miejsc określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej powinno być oznakowane znakami poziomymi i pionowymi. Oznakowanie poziome powinno przedstawiać znak P-24 (czyli namalowany białą farbą symbol osoby niepełnosprawnej). Konieczne są też linie określające miejsce postoju. Jest bardzo ważne, by poziome znaki były namalowane według zasad określonych w rozporządzeniu! Właściwy znak pionowy to D-18 (parking) lub D-18a (parking – miejsce zastrzeżone) wraz z tabliczką T-29 (na której namalowany jest symbol osoby niepełnosprawnej).

Zgodnie z art. 96b Kodeksu Wykroczeń: Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), podlega karze grzywny do dwóch tysięcy złotych.

Informacje o nieuprawnionym parkowaniu na kopertach dla osób niepełnosprawnych należy przekazywać na numer alarmowy 986.

Szczegóły TUTAJ


Przygotowała
Monika Grochulska