Powiatowy Program Działań na Rzecz OSób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015-2020 przyjęty.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2016 r.

Uchwałą NR XV/419/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015 roku przyjęto Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015 - 2020.

"Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz w zakresie przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Obecnie, w związku z wejściem w życie nowej strategii „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, zasadnym jest opracowanie spójnego z powyższym dokumentem programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015 – 2020 jest niezbędnym dokumentem kształtowania polityki miasta, zmierzającej do pełnego włączenia osób niepełnosprawnych we wszystkie dziedziny życia społecznego.
Program opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego."

Powiatowy Program Działań na Rzecz OSób Niepełnosprawnych w Gdańsku na lata 2015-2020 454.02 KB
Monika Grochulska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku