PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

3 grudnia. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością"

Jan Paweł II

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Coroczne obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych są okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji i aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych przyjęta została Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi z innymi obywatelami. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają m.in. prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W Konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.

Kraje, które ratyfikowały konwencję, zobowiązane są do zwalczania uprzedzeń i uświadamiania ludziom, że osoby z niepełnosprawnościami mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Przypomnijmy, iż Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa. Rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r.

Gdańsk również przyłącza się do obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Z tej okazji, w czwartek 3 grudnia 2015 roku o godz. 9.30 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 49 odbędą się Gdańskie Paraigrzyska w Tenisie Stołowym młodzieży niepełnosprawnej. Dzień ten to wspaniała okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym z korzyści, jakie niesie sport w prawidłowej rehabilitacji i integracji osób z niepełnosprawnościami - mówi Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej. Pamiętajmy również, że wiele osób niepełnosprawnych przełamuje własne ograniczenia, będąc aktywnymi zawodowo i społecznie. Dzięki integracji oraz wsparciu ze strony innych ludzi na drodze ku samodzielności mogą osiągnąć satysfakcję życiową – dodaje Zastępca Prezydenta.

Więcej o Paraigrzyskach TUTAJ

W tym dniu, w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się uroczyste otwarcie pierwszej wystawy stałej ze światłorytem. Dołączył do dwóch audioprzewodników ze specjalnymi ścieżkami zwiedzania dla osób niedowidzących i w języku migowym, które są dostępne na wystawie stałej ECS. Światłoryt – grafika wypukła zbudowana na warstwach w oparciu o innowacyjną metodę adaptacji sztuk wizualnych do potrzeb osób niewidomych – otwiera oczy na sztukę tym, którzy mają kłopoty z widzeniem. Metoda MT3D – jak zwana jest technika, w której wykonano światłoryt – została opracowana przez Fundację Menedżerowie Jutra MOFFIN. Pierwszym eksponatem, jakim przetłumaczono na wystawie ECS za pomocą światłorytu na potrzeby osób niewidomych jest zdjęcie z sali E, na którym Chris Niedenthal uchwycił historyczny moment – Sejm powołuje pierwszy raz po II wojnie światowej, w całej Europie ŚrodkowoWschodniej, niekomunistyczny rząd, a jego premier Tadeusz Mazowiecki wznosi rękę w geście zwycięstwa (12 września 1989).


Osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, opiekunom i przyjaciołom życzymy siły, wytrwałości w pokonywaniu przeciwności, a także, by na drodze ku samodzielności nie opuszczało Państwa przekonanie, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w dążeniu do realizacji pragnień, pasji i marzeń. Niech ten dzień będzie wyjątkowy, a każdy kolejny niech przynosi radość i szczęście.


Monika Grochulska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku