PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs "Seniorzy w akcji"

Konkurs "Seniorzy w akcji"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Trwa nabór do 15. edycji konkursu „Seniorzy w akcji”. Zapraszamy osoby starsze i tandemy międzypokoleniowe do zgłaszania pomysłów na aktywności, będące odpowiedzią na aktualne problemy społeczne, w tym włączające migrantów i uchodźców z Ukrainy i innych miejsc. W tegorocznej edycji poszukujemy pomysłów na projekty społeczne, które:

  • wspierają osoby z doświadczeniem migracji, sprzyjają integracji cudzoziemców przybywających do Polski i przebywających już na terenie naszego kraju oraz pomagają włączać te osoby w życie społeczności lokalnych;
  • mają charakter antydyskryminacyjny, promują wielokulturowość, zagadnienia z zakresu praw człowieka i tolerancję;
  • wychodzą naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców lokalnych społeczności, osób w tzw. czwartym wieku;
  • wykorzystują nowe technologie w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym (np. narzędzia internetowe, komunikatory, aplikacje mobilne itp.);
  • wspierają aktywność starszych mężczyzn;
  • angażują osoby starsze na rzecz środowiska i klimatu;

Jak co roku zapewniamy nie tylko dotacje (w wysokości od 10 tys. do 15 tys. złotych), ale wsparcie merytoryczne obejmujące:

  • 2 x 3-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertami
  • wsparcie tutorów przez cały okres trwania projektu
  • rozwój kompetencji liderskich
  • wymianę pomysłów i doświadczeń z innymi uczestnikami

Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w realizacji projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi.

Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach programu „UTW – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz online: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/formularz/

Nabór trwa do 15 kwietnia 2022 r.