Działania bieżące
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Działania bieżące

Działania bieżące
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

- planowanie i przygotowanie Kalendarza gdańskich wydarzeń dla seniorów

- współpraca z klubami i kołami seniorów oraz podmiotami działającymi na rzecz seniorów

- współpraca z Radą Seniorów w Gdańsku

- podejmowanie i kontynuacja współpracy z podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi działania na rzecz osób starszych w Gdańsku

- praca w zespołach tematycznych realizujących programy operacyjne Strategii Miasta 2030

- prowadzenie działań komunikacyjnych w zakresie realizowanej polityki senioralnej

- merytoryczna obsługa zakładki tematycznej seniorzy.pl

 

 

autor: Gabriela Dudziak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów