Cele główne
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Cele główne

Cele główne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

1) Zintegrowanie prac na rzecz seniorów podejmowanych przez wydziały UM oraz jednostek, jak również innych podmiotów w celu koordynacji działań;

2) Aktywizacja osób starszych - tworzenie sprzyjających warunków do zwiększania aktywności ludzi starszych oraz wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów np. współpraca Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy UG, klubami seniora, stowarzyszeniami kombatanckimi - szukanie partnerów do realizacji tego celu;

3) Zmiana sposobu myślenia o starości - prowadzenie działań mających na celu szeroko rozumianą edukację o starości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Gabriela Dudziak, Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów