Fotogaleria » Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 15:31
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. prof. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury)
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 14:05
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 14:12
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 14:12
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 14:13
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. od lewej: Prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki, Z-ca Prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 14:13
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. prof. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury)
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 14:14
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 14:26
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. Filip Springer (reporter, fotoreporter)
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 14:46
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. Filip Springer (reporter, fotoreporter)
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 14:48
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. Z-ca Prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 15:05
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. Z-ca Prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 15:09
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. Prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 15:25
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. od lewej: Z-ca Prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek, prof. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury), Prezes Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 15:26
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. prof. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury)
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 15:27
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 15:28
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji
Gdańsk, Amber Expo. Sympozjum Naukowo-Gospodarcze pt. Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój aglomeracji miejskich prognozy i rzeczywistość, na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Nz. Z-ca Prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski i Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edyta Damszel-Turek
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 08.11.2017, 15:31