Fotogaleria » Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:03
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Nz. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i jego zastępcy: po lewej Wiesław Bielawski i po prawej Piotr Grzelak
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:03
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Nz. od prawej Radni Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, Beata Wierzba, Przemysław Ryś, Andrzej Kowalczys, Grzegorz Strzelczy oraz Wiceprezes Saur Neptrun Gdańsk Jacek Kieloch
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:05
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:06
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:07
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Nz. Z-ca Prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:07
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Nz. Skarbnik Miasta Gdańska Teresa Blacharska i Z-ca Prezydenta Gdańska Piotr Grzelak
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:10
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:13
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:17
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Nz. Z-ca Prezydenta Gdańska Wiesław Bielawski
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:20
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:21
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Nz. Prezydent wręcza wyróżnienie dla Krzysztofa Skrzypskiego z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:30
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:32
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:33
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Spotkanie tematyczne z Z-cą Prezydenta Gdańska Piotrem Grzelakiem
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:41
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Spotkanie tematyczne z Z-cą Prezydenta Gdańska Andrzejem Bojanowskim
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:43
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Spotkanie tematyczne z Z-cą Prezydenta Gdańska Wiesławem Bielawskim
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:46
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Spotkanie tematyczne z Z-cą Prezydenta Gdańska Wiesławem Bielawskim
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:49
Spotkanie z mieszkańcami Przymorza Wielkiego
Spotkanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Przymorze Wielkie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Gdańsk Przymorze, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe. Spotkanie tematyczne z Z-cą Prezydenta Gdańska Piotrem Kowalczukiem
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 30.11.2015, 17:52