Fotogaleria » Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 15:39
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 12:27
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 12:27
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza. Nz. Joanna Tyszka – dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi w Lotosie.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 12:33
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza. Nz. od lewej Joanna Tyszka – dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi w Lotosie, Barbara Mizerska - dyrektor CKZiU nr 2.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 12:40
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza. Nz. od lewej Joanna Tyszka – dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi w Lotosie, Barbara Mizerska - dyrektor CKZiU nr 2.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 12:40
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza. Nz. od lewej Joanna Tyszka – dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi w Lotosie, Piotr Kowalczuk - zastępca prezydenta Gdańska, Barbara Mizerska - dyrektor CKZiU nr 2.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 12:41
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza. Nz. od lewej Joanna Tyszka – dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi w Lotosie, Piotr Kowalczuk - zastępca prezydenta Gdańska, Barbara Mizerska - dyrektor CKZiU nr 2.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 12:41
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 12:42
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 12:58
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 13:00
Gdańska szkoła podpisała porozumienie z Grupą Lotos
W ramach inauguracji „Tygodnia Zawodowca”, nastąpiło podpisanie porozumienia między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą Lotos. Dzięki niemu, szkoła przygotuje wykwalifikowaną kadrę dla jednego z największych pracodawców Pomorza.
Autor: Jacek Szymański / www.gdansk.pl
Data: 16.03.2015, 13:01