Fotogaleria » Europejski Dzień Morza
Europejski Dzień Morza
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. od lewej: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Minister Infrastruktury Węgier Pál Völner, Europejska Komisarz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Maria Damanaki, Minister Infrastruktury RP Cezary Grabarczyk, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Efthimios E. Mitropoulos, Sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Nowak, Szef Kancelarii Premiera RP Tomasz Arabski
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 10:00
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. od lewej: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Minister Infrastruktury Węgier Pál Völner, Europejska Komisarz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Maria Damanaki, Minister Infrastruktury RP Cezary Grabarczyk, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Efthimios E. Mitropoulos, Sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Nowak, Szef Kancelarii Premiera RP Tomasz Arabski
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 09:42
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. od lewej: Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Efthimios E. Mitropoulos, Sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Nowak, Szef Kancelarii Premiera RP Tomasz Arabski
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 09:45
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Efthimios E. Mitropoulos
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 09:45
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. Minister Infrastruktury Węgier Pál Völner i Europejska Komisarz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Maria Damanaki
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 09:46
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. Minister Infrastruktury RP Cezary Grabarczyk
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 09:54
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. Europejska Komisarz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Maria Damanaki
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 09:55
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. od lewej: Europejska Komisarz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Maria Damanaki, Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Marszałek Woj. Pomorskiego Mieczysław Struk, Minister Infrastruktury Węgier Pál Völner
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 09:59
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. od lewej: Minister Infrastruktury RP Cezary Grabarczyk i Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej Efthimios E. Mitropoulos
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 10:00
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. Europejska Komisarz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Maria Damanaki i Minister Infrastruktury RP Cezary Grabarczyk
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 10:04
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. Minister Infrastruktury Węgier Pál Völner
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 10:20
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 10:48
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 10:50
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 10:51
Europejski Dzień Morza
Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Morza 2011, której organizatorami są m.in Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, Ministerstwo Infrastruktury RP, Województwo Pomorskie oraz miasto Gdańsk. Europejski Dzień Morza został ustanowiony w 2008 r. dla podkreślenia ważnej roli mórz i oceanów w życiu Europejczyków. Gdańsk, Filharmonia Bałtycka. Nz. od lewej: Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Marszałek Woj. Pomorskiego Mieczysław Struk, Minister Infrastruktury Węgier Pál Völner, Europejska Komisarz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Maria Damanaki, Minister Infrastruktury RP Cezary Grabarczyk
Autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Data: 19.05.2011, 10:52