PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Otwarcie wystaw "Kaszubi w Gdańsku" i "Kaszubi w Kanadzie"

W ramach X Zjazdu Kaszubów w Gdańsku w Ratuszu Głównego Miasta otwarto dwie wystawy: "Kaszubi w Gdańsku" i "Kaszubi w Kanadzie". Nz. Artur Jabłoński i Paweł Adamowicz na tle reprodukcji kaszubskiego dodatku do Gazety Gdańskiej z 6 maja 1905 r.

fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl - 2008-07-11 17:37:05
Otwarcie wystaw
Otwarcie wystaw
Otwarcie wystaw
Otwarcie wystaw
Otwarcie wystaw
Otwarcie wystaw