PORTAL MIASTA GDAŃSKA

105. rocznica aresztowania Komendanta Legionów Józefa Piłsudskiego i Jego Szefa Sztabu i osadzenia ich w areszcie gdańskim.

Gdańsk. 105. rocznica aresztowania Komendanta Legionów Józefa Piłsudskiego i Jego Szefa Sztabu i osadzenia ich w areszcie gdańskim.

22.07.2022