Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

To już tradycja. Świąteczne spotkanie stypendystów Fahrenheita

W piątek, 28 grudnia w sali plenarnej budynku Rady Miasta Gdańska spotkali się młodzi gdańszczanie, którzy są stypendystami Gabriela Daniela Fahrenheita. To świąteczne spotkanie to okazja do podsumowań.

A
A
Świąteczne spotkanie Stypendystów Fahrenheita
Świąteczne spotkanie Stypendystów Fahrenheita
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


Studiują na różnych uczelniach, w różnych krajach. Wybrali różne kierunki: prawo, inżynierię lotniczą, medycynę, muzykę... Łączy ich jedno są młodymi gdańszczanami i gdańszczankami oraz stypendystami Gabriela Daniela Fahrenheita. Tradycyjnie w okolicy Świąt Bożego Narodzenia spotykają się, by wspólnie spędzić kilka chwil, porozmawiać i podsumować mijający rok. To też okazja, żeby przedstawić projekty Stowarzyszenia Stypendystów Fahrenheita.

Tym razem świąteczne spotkanie zorganizowali w sali posiedzeń Rady Miasta Gdańska. Władze Miasta reprezentował zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk, a radnych Teresa Wasilewska.

Od początku istnienia stypendium skorzystało z niego 365 osób
Od początku istnienia stypendium skorzystało z niego 365 osób
zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl


W tym roku 25 studentek i studentów pochodzących z Gdańska otrzymało stypendium im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą. Dzięki temu mogą zdobywać wiedzę w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Kanadzie i USA. Gdańsk jest jedyną gminą przyznającą tego typu stypendia. W obecnym roku akademickim miasto przeznaczyło 634,5 tys. zł. Od początku trwania programu, czyli od roku 2005/2006, łącznie przeznaczono na edukację zagraniczną 365 młodych gdańszczanek i gdańszczan niemal 9 mln złotych. Stypendyści otrzymują od dwóch do trzech tysięcy miesięcznie. Celem programu jest umożliwienie najzdolniejszym mieszkańcom Gdańska i zarazem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. Warto dodać, że stypendium dla danej osoby może być przyznawane kilka lat z rzędu. Tak jest w przypadku tegorocznych 19 studentów. Natomiast 6 osób otrzymało wsparcie finansowe po raz pierwszy. Osoby te uczęszczają na wykłady w Oksfordzie, Edynburgu, Salzburgu, w Londynie i Delft.

Zobacz też: Jak otrzymać stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G. D. Fahrenheita

Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania wysokich wyników w nauce, reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej na terenie miasta. Laureaci stypendium Fahrenheita w Gdańsku w ramach wolontariatu m.in. prowadzą warsztaty informatyczne, organizują koncerty muzyczne dla mieszkańców Gdańska czy Dni Nauki w Hevelianum.


Gdańscy stypendyści Fahrenheita prowadzą też na naszej stronie swój serwis internetowy: gdansk.pl/fahrenheit. Opisują tam swoje doświadczenia i przygody z zagranicznych studiów. Służą radą młodszym koleżankom i kolegom. Opowiadają o swoich dylematach, o różnicach kulturowych, o tym, jak spędzają wolny czas. Jeśli planujecie zagraniczne studia, zajrzyjcie tam koniecznie.