PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Czym jest Stypendium Fahrenheita? Porady stypendysty

Czym jest Stypendium Fahrenheita? Porady stypendysty
Inicjatywa ta powstała z myślą o gdańszczanach wyjeżdżających na studia za granicę. Stypendium ma na celu wsparcie finansowe studentów i ułatwienie im w ten sposób podjęcia studiów na najlepszych uczelniach na świecie. Rokrocznie otrzymuje je około 25 osób reprezentujących nasze miasto w różnych zakątkach Europy i Ameryki Północnej.

Stypendium im. Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium naukowym przeznaczonym na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów zagranicznych najwybitniejszym maturzystom, absolwentom polskiej lub międzynarodowej matury.
Stypendium im. Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium naukowym przeznaczonym na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów zagranicznych najwybitniejszym maturzystom, absolwentom polskiej lub międzynarodowej matury.
zdj. archiwum

Dla kogo

O Stypendium może ubiegać się każdy absolwent liceum rozpoczynający studia na uczelni zagranicznej będący jednocześnie zameldowanym w Gdańsku przez co najmniej 3 lata. Prawo do niego mają zarówno maturzyści międzynarodowi, jak i krajowi.

Na jak długo

Stypendium przysługuje na okres studiów licencjackich/inżynierskich oraz magisterskich pod warunkiem spełniania przez stypendystę warunków umowy stypendialnej (zaliczenie wszystkich egzaminów, kontynuacja nauki za granicą, reprezentowanie miasta Gdańska na uczelni zagranicznej, wolontariat). Wypłacane jest w okresie od pierwszego do ostatniego miesiąca każdego roku akademickiego.

Co trzeba zrobić

Należy złożyć aplikację w Urzędzie Miasta (Wydział Rozwoju Społecznego) w terminie do 30 lipca roku, w którym rozpoczynamy studia. Podanie zawiera dość długą listę wymaganych dokumentów, dlatego warto przygotować je odpowiednio wcześnie. Są to między innymi: zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, potwierdzenie przyjęcia na studia za granicą, list motywacyjny czy charakterystyka wybranej uczelni z uwzględnieniem miejsca w rankingach.

O czym pamiętać

O tym, czy decyzja co do przyznania stypendium będzie pozytywna czy nie decyduje wiele czynników. Pod uwagę brane są następujące cechy kandydata:

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny,

Szczególne osiągnięcia, udział w konkursach, projektach, zaangażowanie w rozwój własnych zainteresowań,

Praca na rzecz innych, wszechstronny rozwój,

Motywacja kandydata do podjęcia studiów za granicą.

Do aplikacji na stypendium warto przygotować się z dużym wyprzedzeniem. Udział w różnych inicjatywach naukowych oraz charytatywnych na pewno sprawi, że będziemy wyjątkowi na tle innych kandydatów. Ważnym jest, aby rozwijać swoje zainteresowania w kilku kierunkach, zdobywać rozmaite doświadczenia oraz pokazać zaangażowanie w rozwój osobisty.

Skąd szukać pomocy

Obecni Stypendyści Fahrenheita prowadzą program mentorski, w ramach którego udzielają pomocy uczniom w procesie aplikacji na studia oraz Stypendium. Udzielają oni praktycznych porad w kwestii wyboru uczelni oraz kierunku studiów, angażują się również w pisanie listów motywacyjnych oraz innych dokumentów aplikacyjnych. Kontakt z programem Mentorship jest możliwy drogą mailową (programmentorship@gmail.com), bądź przez Facebook’a (Mentorship).

Adam Małagowski
Adam Małagowski
Adam Małagowski


Adam Małagowski, Inżynieria lotnicza i kosmiczna