Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Orunia Górna-Gdańsk Południe. Jaki statut powinna mieć nowa dzielnica Gdańska?

Jeszcze tylko do wtorku, 4 grudnia, można wyrazić swoją opinię bądź złożyć uwagi do projektu statutu, jaki przygotowano dla nowej, 35 dzielnicy w naszym mieście. Co ważne, nie ma potrzeby, by osobiście udawać się w tej sprawie do urzędu. Wystarczy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej (link w tekście).

A
A
Jaki statut dla nowej dzielnicy Gdańska?
Jaki statut dla nowej dzielnicy Gdańska?
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Teren Oruni Górnej – Gdańska Południe znajdował się dotychczas w granicach administracyjnych dzielnicy Chełm. Przed dwoma laty pojawiła się inicjatywa, aby oddzielić Górną Orunię od Chełmu. Był to pomysł mieszkańców Oruni Górnej. Rada Dzielnicy Chełm zgodziła się na to i podjęła wówczas uchwałę o podziale dzielnicy na dwie części: Chełm i Orunię Górną. Następnie inicjatywę przedstawiono radnym miasta Gdańska. Po przejściu całej procedury, 30 sierpnia 2018 r. zdecydowano o utworzeniu kolejnej, 35. dzielnicy w naszym mieście, którą nazwano "Orunia Górna - Gdańsk Południe".

Granicę nowej dzielnicy stanowi granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej biegnie na wschód, a przed Traktem Św. Wojciecha skręca na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzi do Parku Oruńskiego, a następnie między ulicami Diamentową, Platynową, Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzi do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy) i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z al. Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej.

Przegłosowana uchwała radnych Gdańska to pierwszy etap kształtowania się nowej dzielnicy. Teraz trzeba przyjąć jej statut. Jest on podobny do tych, które obowiązują w innych dzielnicach Gdańska. Konsultacje społeczne w tej sprawie rozpoczęły się 21 listopada. Opinie i uwagi można zgłaszać do 4 grudnia 2018 r. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, nie tylko zamieszkujący tę dzielnicę.


Ewentualne uwagi można zgłaszać poprzez formularz, który należy wypełnić osobiście i złożyć w siedzibie Biura Rady Miasta Gdańska, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (w godzinach pracy Biura) lub drogą elektroniczną (w wersji edytowalnej) na adres: brm1@gdansk.gda.pl.

Projekt statutu Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe i formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej: https://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze.


Po zakończeniu konsultacji i przeanalizowaniu zgłoszonych uwag opracowany zostanie raport podsumowujący, którego wyniki będą opublikowane na stronie internetowej https://bip.gdansk.pl/jednostki-pomocnicze, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.***